“Не е лесно да откриеш щастието в себе си и е невъзможно да го намериш някъде другаде.”

АГНЕС РЕПЛИЪР

Съзависимостта е психологическо състояние, в което един човек става емоционално прилепнал към друг.
Съзависимостта започва тогава, когато загубиш връзка със себе си. Тогава, когато се отдадеш изцяло на другите.
И се иска смелост да кажеш имам нужда от помощ.

И се изискват воля и кураж да вземеш решението да помогнеш на себе си за да помогнеш на другия.

Проблеми

Какво представлява съзависимостта?

Сьзависим е онзи, който е позволил да бъде повлиян от поведението на друг човек и е обсебен от идеята да контролира поведението на този човек.

Етапи, през които преминава съзависимата личност

Обикновено човекът е отраснал в разстроено семейство и е усвоил правилото, че „грижата” за другите е мярка за собствената ценност.

Как да преодолеем съзависимостта?

Какво трябва да направим, ако чувстваме, че друг човек е центърът на нашия свят, че той е причината за съществуването ни и без него не можем да продължим в живота? Можем ли да преодолеем съзависимостта? Отговорът на последния въпрос е: „Да, можем“.

АЛКОХОЛНА СЪЗАВИСИМОСТ

Алкохолизмът е хронично заболяване, което представлява не само беда за болния и семейството му, но е и сериозен проблем на цялото общество.

НАРКОТИЧНА СЪЗАВИСИМОСТ

  • Какви са симптомите при наркотична зависимост?
  • Как да помогнем на зависимия от наркотици и себе си?

ХАЗАРТНА СЪЗАВИСИМОСТ

  • Какви са симптомите при хазартна зависимост?
  • Как да помогнем на зависимия от хазарт и себе си?

Тестове за Самооценка

СЪЗАВИСИМО ПОВЕДЕНИЕ

Този тест има за цел да определи доколко сте склонни към съзависимо поведение и как това влияе на емоционалния ви баланс.

СОЦИАЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Този тест ще ви помогне да придобиете по-пълна представа за поведението си и осмислите отношенията си с другите.
Може би сте отраснали в семейство на хора със зависимост ? Тогава вероятно ще откриете, че следващите четиринадесет въпроса са напълно приложими за вашия живот и личностните ви особености.

СЪЗАВИСИМОСТ (В. Ткачева)

Този тест ще определи степента на вашата съзависимост.