Ресурси

Блог

13 Best Books on Codependency for 2022

Codependency does not have a scientific method of diagnosis, which can make it difficult to understand and deal with. Codependent people rely on others to help soothe and control their own emotions, which can lead to unhealthy boundaries and a lack of self-care. These books offer several ways to deal with and identify codependent behaviors within relationships, families, and lifestyles.

Residential Codependency Treatment

Codependency is a compulsive disorder that can lead to an individual developing an unhealthy reliance on people or things for their emotional needs. Originally, the term ‘codependent’ as used to describe partners who were in a relationship with, a person suffering from addiction.

Видеоклипове

Натиснете тук за повече видеа!

The personal confession of a daughter Part 1 / BG

Личната изповед на една дъщеря – The personal confession of a daughter Част 1 / Part 1 BG

The personal confession of a daughter Part 3 / BG

Личната изповед на една дъщеря – The personal confession of a daughter Част 3 / Part 3 BG

The personal confession of a daughter Part 2 / BG

Личната изповед на една дъщеря – The personal confession of a daughter Част 2 / Part 2 BG

Книги

Натиснете тук за още книги!
Вашите Слаби Места

Вашите Слаби Места

Вгледайте се в себе си, в собствената ви жажда за живот, в ежедневното ви поведение и открийте вашите слаби места.
Дайър посочва нашите психически бариери, врастнали в навиците и мислите ни, и разказва как да ги преодолеем.

Никога Вече Съзависим

Никога Вече Съзависим

Тезата на Мелъди Бийти е, че сърцевината на проблема е в самия съзависим. Той е позволил поведението на друг да го ръководи и в желанието си да се справи с проблема, се самоограничава, руши психиката си и постоянно изпитва чувство на гняв и вина, ненавиждайки дори себе си. Мнозина смятат – и с основание – съзависимостта за болест.

Филми

Натиснете тук за още филми!