Само оценка

Тестове за Самооценка

Тестовете предоставят възможност да научите повече за себе си.
Ако притежавате съзнание за своите силни и слаби страни, вие ще бъдете в състояние да
действате адекватно в трудни ситуации, да се освободите от съзависимостта и да
постигнете удовлетворение в житейски план.
Предлагаме на вашето внимание няколко теста, които ще ви помогнат да разберете дали
имате нужда от допълнителна помощ.

СЪЗАВИСИМО ПОВЕДЕНИЕ

Този тест има за цел да определи доколко сте склонни към съзависимо поведение и как това влияе на емоционалния ви баланс.

СОЦИАЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Този тест ще ви помогне да придобиете по-пълна представа за поведението си и осмислите отношенията си с другите. Може би сте отраснали в семейство на хора със зависимост ?
Тогава вероятно ще откриете, че следващите четиринадесет въпроса са напълно приложими за вашия живот и личностните ви особености.

СЪЗАВИСИМОСТ (В.Ткачева)

Този тест ще определи вашата степен на изразеност на съзависимост.

ЗА БЛИЗКИТЕ НА ЗАВИСИМИ

Този тест ще помогне на близките на зависимите да разпознаят, ако са съзависими.